?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01_q搜|?/title> <meta name="keywords" content="2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01Q广搜网信息中心" /> <meta name="Description" content="2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01Q广搜网为您提供2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好Q欢q来到广搜网</span> <span class="span_2">[<a href="http://www.981017.buzz/login.html" class="login" style="color:#F53711">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="http://www.981017.buzz/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="http://www.981017.buzz" class="menu-hd" target=_top>我的q搜|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>q搜|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.981017.buzz/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="http://www.981017.buzz">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">|站排名量</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.981017.buzz');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.981017.buzz','q搜|?);">d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.981017.buzz">q搜|?/a> > <a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a> >2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01</div> <div class="zx_wz"> <h3>2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01</h3> <p><span>来源Q广搜网  日期Q?019/11/28 11:05:10   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=241506&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div>2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?019q推荐?/div><div>                              来源Q?d|?/div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; outline: 0px; border: 0px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">法国巴黎国际汽R配g展览会(EQUIP AUTOQ,每两q一届,与美国拉斯维加斯汽配展、d国法兰克汽配展q列Z界三大汽车工业展Q是全球最前端、最领先的汽车配件展览会之一。始创于1975q。是世界上唯一的包括汽车零部g、最先进的制造工艺和讑֤、汽车整车与l修中心讑֤的专业展览会Q它展示了整个汽车工业的最新技术,是名W其实的汽R工业技术及服务的国际性盛会?/p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; outline: 0px; border: 0px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">上届展会总面U?0000qxcI参展企业1240Ӟ参展人数?5689人。大部分为各国采购集团、分销商、工E技术h员、维修h员及研究人员Q代表了最新的行业势。展CZ从汽车设计到l修的全部技术和讑֤Q囊括了整个汽R工业Qؓ工商贸参展商和参观者提供了极好的商业活动场所Q与会者感兴趣的有x术、工艺、商业及q景斚w的各U问题均能在此找到满意的{案?/p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; outline: 0px; border: 0px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="https://img.qufair.com/attach/image/201903/05/155176562484809246.png" width="750" height="569" alt="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: top; display: block; box-shadow: rgb(183, 183, 183) 0px 0px 15px; text-align: center !important;"></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; outline: 0px; border: 0px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">展品范围</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; outline: 0px; border: 0px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">汽Rl修: 汽Rl修Q汽车检、机械维修、汽车检设备、故障排除设备、售后维修设备、各cd?/p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; outline: 0px; border: 0px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">汽R雉? OEMQ驱动和传动pȝ、汽车底盘、Rw等</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; outline: 0px; border: 0px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">汽R电子: 甉|pȝQ空调控制系l、门H控制系l、汽车音响等</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; outline: 0px; border: 0px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">汽Rh技? h技术及讑֤、喷涂材料、防锈材?/p></div> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分n到QQI间 href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分n到新微?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分n到腾讯微?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分nCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分n到微?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分n刎ͼ","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01&tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01</a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.haosou.com/s?psid=ea3508685af67eb65320b657c5d8b523&q=2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01&pq=%E5%A4%A7%E5%B9%85%E5%BA%A6&src=srp&fr=360sou_newhome" target="_blank">在好搜搜?019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01</a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.youdao.com/search?q=2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01" target="_blank">在有道搜?019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01</a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=2019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01&t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜?019q法国巴黎汽车配件及售后服务展览会EQUIP AUTO?01</a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul> <li><a href="/news/241505.shtml">2019q韩国首复合材料展览会JEC ASIA?019q推荐?/a></li><li><a href="/news/241498.shtml">2020q伊朗d黑兰机床展览会AMB?019q推荐?/a></li><li><a href="/news/241493.shtml">2020q日本大阪模h术展览会INTERMOLD?019q推荐?/a></li><li><a href="/news/241490.shtml">2021q巴西圣保罗机械讑֤及机床展览会EXPOMAFE?019q推</a></li><li><a href="/news/241485.shtml">2020qd国汉堡风能展览会WindEnergyhamburg?01</a></li><li><a href="/news/241482.shtml">2019q韩国首电池储能展览会Inter Battery?019q?/a></li><li><a href="/news/241478.shtml">2020q英国伯明翰机床工具展览会MACH?019q推荐?/a></li><li><a href="/news/241475.shtml">2019q土耛_布尔萨模具展览会mould eurasia Bursa</a></li><li><a href="/news/241469.shtml">2019q日本东京箱包展览会U季Bag Expo?019q推荐?/a></li><li><a href="/news/241466.shtml">2019q巴西圣保罗材展览会Tubotech?019q推荐?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/4589/546079.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/4589/20191127115138.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4589/546079.shtml">柯桥襉K子洗机(客服)全市l一售后服务@各网点维修电?/a></p></li><li><a href="/product/4589/546078.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/4589/20191127115129.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4589/546078.shtml">柯桥p(客服)全市l一售后服务@各网点维修电?/a></p></li><li><a href="/product/4589/546077.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/4589/20191127115120.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4589/546077.shtml">l兴p(客服)全市l一售后服务@各网点维修电?/a></p></li><li><a href="/product/4589/546076.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/4589/20191127115111.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4589/546076.shtml">柯桥博世(客服)全市l一售后服务@各网点维修电?/a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/5058/2421756.shtml">南宁半球热水器售后维修电?全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/comnews/5058/2421755.shtml">南宁U日热水器售后维修电?全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/comnews/4736/2421754.shtml">深圳厨博士集成灶(厨博?全市l一售后服务@各网点维修电?/a></li><li><a href="/comnews/5058/2421753.shtml">南宁志高热水器售后维修电?全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/comnews/5058/2421752.shtml">南宁万宝热水器售后维修电?全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/comnews/5058/2421751.shtml">南宁真情热水器售后维修电?全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/comnews/5058/2421750.shtml">南宁菱热水器售后维修电?全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/comnews/4736/2421749.shtml">深圳OUNIER集成?OUNIER)全市l一售后服务@各网点维修电?/a></li><li><a href="/comnews/4736/2421748.shtml">深圳Ƨ尼集成灶(Ƨ尼?全市l一售后服务@各网点维修电?/a></li><li><a href="/comnews/4736/2421747.shtml">深圳Caoban集成?Caoban)全市l一售后服务@各网点维修电?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/4574/528016.shtml">成都Rheem锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528015.shtml">成都BERETTA锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528014.shtml">成都热流锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528013.shtml">成都ge锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528012.shtml">成都siemens锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528011.shtml">成都TOSHIBA锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4519/528010.shtml">聊城出售二手z希亚干z设备二手干z机几乎全新h动h</a></li><li><a href="/supply/4574/528009.shtml">成都U.S.Craft锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528008.shtml">成都名品锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528007.shtml">成都ariston锅炉售后l修电话(全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528006.shtml">成都A.O.史密斯锅炉售后维修电?全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li><li><a href="/supply/4574/528005.shtml">成都西蒙娜锅炉售后维修电?全市联保)各中?-Ƣ迎?/a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.981017.buzz/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/15.shtml">|站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?005-2020 <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank">q搜|?/a> 保留所有权? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICP?1007420?1 l营许可证编P陕ICP?1007420? </div> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.981017.buzz/"><span class="STYLE1">IJϷ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.102704.tw">ʮһѡͼƬ</a> <a href="http://www.447894.tw">տ׼ƻ</a> <a href="http://www.998886.tw">pkʰ</a> <a href="http://www.127894.tw">pk10һƻ</a> <a href="http://www.537798.tw">ɽƱ11ѡ</a> <a href="http://www.440465.tw">ݿ3012·ͼ</a> <a href="http://www.672676.tw">pkʰֱ½</a> <a href="http://www.439019.tw">ʮһѡ</a> <a href="http://www.628851.tw">ɹʮһѡǰֱԶ</a> <a href="http://www.481057.tw">ʱʱн</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>