ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_òq¿æœ¾|?/title> <meta name="keywords" content="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏åQŒå¹¿æœç½‘信息中心" /> <meta name="Description" content="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏åQŒå¹¿æœç½‘为您提供再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏最新的新闻资讯ã€? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ï»?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好åQŒæ¬¢˜qŽæ¥åˆ°å¹¿æœç½‘</span> <span class="span_2">[<a href="http://www.981017.buzz/login.html" class="login" style="color:#F53711">è¯ïL™»å½?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="http://www.981017.buzz/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="http://www.981017.buzz" class="menu-hd" target=_top>我的òq¿æœ¾|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内å¯ÆDˆª<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>òq¿æœ¾|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.981017.buzz/reg/register.aspx">¾|‘ç«™å»ø™®¾</a></DD> <DD><a href="http://www.981017.buzz">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">¾|‘站排名‹¹é‡</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息¾Ÿ¤å‘</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.981017.buzz');" href="##" >设äؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.981017.buzz','òq¿æœ¾|?);">æ·ÕdŠ æ”¶è—</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">æ?ç´?/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高çñ”搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">‹zÕdŠ¨</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类åQ?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健èínå¨×ƒ¹</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺½C¼å“</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|°”</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.981017.buzz">òq¿æœ¾|?/a> > <a href="/newst38p1.htm" target="_blank">云营销</a> >再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏</div> <div class="zx_wz"> <h3>再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏</h3> <p><span>来源åQšå¹¿æœç½‘  æ—¥æœŸåQ?020/4/29 17:15:20   ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=263783&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div><br></div><div>再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏</div><div>                                        </div><div><br></div><div>                                        来源åQšç”µå•†æŠ¥</div><div>                                        </div><div>                                        <strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun; font-size: 16px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;">æ?· 钮钴¼›?· 庆”归æ?/strong></div><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">李国庆不再是从前的那个李国庆åQŒè€Œæ˜¯æ?· 钮钴¼›?· 庆ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">有网友在脉脉上爆料,李国庆带着4个大汉去了当当,以股东的名义把公章全都拿èµîCº†ã€‚也许要上演“老板重夺股权åQŒè€æ¿å¨˜è¢«æ‰«åœ°å‡ºé—¨â€çš„大戏ã€?/strong></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">“警察都来了”,“后面跟着四个大汉åQŒåœ¨å½•åƒâ€ã€‚可以想象现场是怎样一副剑拔徃张,刀光剑å½Þqš„场面ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? title="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103705252997001284.jpg" src="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103705252997001284.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">随后åQŒä¸€ž®å‘Šå½“当¾|‘全体员工书‹¹ä¼ åˆîCº†å¾®åšä¸Šã€‚这份员工书的信息量很大åQŒå…ˆæ˜¯ç½—列了俞渝çš?大罪çŠÓž¼š</p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">é€ÆDµ°æŽå›½åº†ï¼›é•¿æœŸç‹¬è‡ªæŠŠæŒå…¬å¸åQŒæ‹’¾lç»™è‚¡ä¸œåˆ†çº¢åQ›ä¸åˆç†è£å‘˜åQ›è®©å…¬å¸å‘展大不如前åQ›åˆ©ç”¨å½“当媒体抹黑李国庆åQ›è½»è§†ç–«æƒ…危宻I¼Œå¯ÆD‡´å¤šäh被隔¼›»ï¼›å¼ºåˆ¶å‘˜å·¥ä»¥å¹´å‡å†²æŠµå¤å·¥åšg期天敎ͼŒ˜qåå¤å·¥è§„定ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">接着宣布了几™å¹å†³è®®ï¼š</p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">¾lég¸ŠåQŒæŽå›½åº†å®žé™…控股45.855%åQŒåŽèŽ·å¾—其他股东支持åQŒç›®å‰è¾¾åˆ?3.87%åQŒé‚äº?æœ?4日召开了äÍ时股东会以及董事会会议,选ä‹D李国庆äؓ董事长及æ€È»ç†ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">因此åQŒä¿žæ¸ä¸å†æ˜¯å…¬å¸æ‰§è¡Œè‘£äº‹åQŒå·²æ— æ³•åœ¨å½“当行使职权。李国庆作äؓ当当董事é•Ñ€æ³•äººã€æ€È»ç†ï¼Œæœ‰æƒä¾æ³•å…¨é¢æŽ¥ç®¡å…¬å¸åQŒè´Ÿè´£å…¬å¸ç»è¥ç®¡ç†ã€?br><br>2æœ?日至今因被单斚w¢è¾žé€€çš„员工可与公叔R‡æ–°åå•†ï¼Œåå•†ä¸€è‡´å¯é‡æ–°˜q”å²—åQ›æ‹Ÿž®?019òq´ç¨ŽåŽå‡€åˆ©æ¶¦çš?0%˜q›è¡Œè‚¡ä¸œåˆ†çº¢åQ›å„部门工作现向李国庆汇报ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">目前åQŒæŽå›½åº†å‘媒体确认,已接½Ž¡å½“当。不ž®‘网友戏¿U°â€”—李国庆发动武装起义åQŒæˆåŠŸå¤ºå–当当控制权ã€?/strong></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">而当当网则发布声明称åQŒæŽå›½åº†ä¼™åŒ5人,闯入当当¾|‘办公区åQŒæŠ¢èµ°å‡ åæžšå…¬ç« ã€èƒ¦åŠ¡ç« åQŒå…¬å¸å·²¾læŠ¥è­¦ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">看来åQŒçŽ°å®žæ°¸˜qœæ¯”戏剧更离奇。我们常常在商业剧中看到的逼宫大戏åQŒæ­¤åˆÕd°±åœ¨å½“当内部真实上演着ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">曄¡»å› äؓ一ž®é€¼å®«ä¿¡ç¦»å¼€äº†å½“当的李国庆,又携着一ž®å‘Šå‘˜å·¥ä¹¦å¤ä»‡å½’来。李国庆、俞渝在当当之间撕得轰蘪烈烈的大戏,仍还没有落幕ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">从鹣鲽情深到开æ’?/strong></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">在当当创立之æ—Óž¼ŒæŽå›½åº†å’Œä¿žæ¸ä¹‹é—´ä¹Ÿæœ‰˜q‡é¹£é²½æƒ…æ·Þqš„时候ã€?/strong></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">俞渝是华ž®”è¡—¾_¾è‹±åQŒæŽå›½åº†æ˜¯åŒ—大才子,两äh在美国相遇,一见钟情,不久ž®±é—ªå©šäº†ã€‚俞渝放弃了华尔街的事业åQŒè·ŸæŽå›½åº†å›žäº†å›½ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? title="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103705566048004775.jpg" src="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103705566048004775.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><sub style="margin: 0px; padding: 0px;">李国åº?/sub></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? title="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103705808978005101.jpg" src="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103705808978005101.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><sub style="margin: 0px; padding: 0px;">俞渝</sub></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">1999òqß_¼ŒæŽå›½åº†å’Œä¿žæ¸å—…到了电商的风口åQŒæˆç«‹äº†å½“当。二人夫å¦ÕdŒå¿ƒï¼Œå…±åŒå¥‹æ–—ã€?010òqß_¼Œå½“当于纽¾U¦è¯åˆæ€º¤æ˜“所挂牌上市。夫妇俩˜qŽæ¥äº†æ— æ¯”风光的时刻ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">可是在风光背后,却一地鸡毛ã€?/strong></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">夫妻共同创业åQŒæ„å‘³ç€ä»–们在企业管理上拥有同等的话事权。那当二人意见有分歧的时候,ž®±å…ä¸äº†â€œçº·äº‰â€ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">李国庆与俞渝åQŒå°±å› äؓ在企业发展问题上意见相左åQŒå±¡å±¡äº‰æ‰§ã€‚有时候在董事会上吵完åQŒå›žå®¶è¿˜è¦åµã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">不仅伤了夫妻感情åQŒè¿˜å½±å“äº†ä¼ä¸šçš„决策ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">当当æ›ùN¢ä¸´å››‹Æ¡æ”¶è´­å’Œæˆ˜ç•¥åˆä½œçš„机会,但都在两人“卖和不卖”的分歧中白白流失ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">˜q™æ ·çš„境况让俞渝有些后悔。她è¯ß_¼šâ€œä¸€èˆ¬æ¥è®ÔŒ¼Œçš„确是男å¥Ïx­é…å¹²‹zÖM¸ç´¯ï¼Œä½†æ˜¯åšä¼ä¸šå’Œè‡ªå·±çš„配偶一起做åQŒæ˜¯ä¸–界上最痛苦的一件事情。假如我有选择åQŒæˆ‘¾lä¸ä¼šå’Œæˆ‘的老公一起创业。â€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">最¾lˆï¼Œ˜q™ç§åˆ†æ­§å¤§åˆ°ä»€ä¹ˆåœ°æ­¥å‘¢åQ?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">2018òq?月,李国庆收åˆîCº†ä¸€ž®é€¼å®«ä¿¡ï¼Œä¿¡æ˜¯ä¿žæ¸æŽˆæ„½Ž¡ç†å±‚写的:办公室保留,司机¿U˜ä¹¦ä¿ç•™åQŒå·¥èµ„待遇保留,当当你就别管了ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? title="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103706154205008504.jpg" src="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103706154205008504.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">当晚李国庆就微信¾l™ä¿žæ¸ï¼Œè¯ß_¼šâ€œæˆ‘不回家住了,我们分居吧。â€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">¼›Õd¼€äº†å½“当的李国庆始¾lˆæ„éš‘Öã^ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">他接受腾讯新闅R€Šè¿›å‡Èš„梦想家》的采访åQŒå¤§å€’苦æ°ß_¼Œåæ§½è¢«è€å©†ä¿žæ¸é€¼å®«ä»Žè€Œå‡ºèµ°å½“当的一¾pÕdˆ—事äšgåQŒè¯´åˆ°æ¿€åŠ¨å¤„åQŒè¿˜æ€’摔水杯ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? title="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103706404490002781.gif" src="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103706404490002781.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">话题十èƒö的摔水杯行äؓåQŒè®©æŽå›½åº†å¾—åˆîCº†å¤§é‡çš„关注。面å¯ÒŽ‘v涌的舆论åQŒæŽå›½åº†åˆå‘了条朋友圈进行后¾l­è¯´æ˜Žï¼Œç‚¹å‡ºè‡ªå·±å·²ç»è·Ÿä¿žæ¸åˆ†å±…,净íw«å‡ºæˆøP¼Œä¸”“从痛苦走向阛_…‰â€ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">˜q™ä¸‹ä¸€ç›´æ²‰é»˜çš„俞渝坐不住了。她在这条朋友圈之下˜qžå‘了三条评论,正式开撕李国庆åQŒå¤§çˆ†æŽå›½åº†¿Uç”Ÿ‹zÀL؜乱、婚内出轨,有家暴們֐‘åQŒå·èµ?.3亿等事迹ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">双方å½Õdº•æ’•ç ´äº†è„¸çš®ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">至于˜q™æ¬¡çš„夺权大戏,则可以视为是李国庆当初被ít¢å‡ºå½“当之后åQŒè°‹åˆ’的一‹Æ¡â€œå¤ä»‡â€ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">既然已经反目了,那李国庆也顾不得什么夫å¦ÀLƒ…分了åQŒç›´æŽ¥ç”¨æœ€½Ž€å•ç²—暴的方式抢夺公司控制权。至于场面好不好看,已经不在他的考虑范围之内ã€?/strong></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? title="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103706819633003744.jpg" src="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103706819633003744.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">权力¾U·äº‰èƒŒåŽåQŒæ˜¯çœŸå®žçš„ähæ€?/strong></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">˜q™åœºå¤ºæƒå¤§æˆåQŒå¤§éƒ¨åˆ†¾|‘友都是拿它当笑话看的ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">有äh½W‘道åQšâ€?个ähž®Þp·‘˜q›å…¬å¸æŠ¢äº†ç« åQŒä»–带了四个叉™—®å—?â€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">˜q˜æœ‰äºø™¯´é“:“率四个大汉夺回公章......在纽交所上市十年了,公司æ²È†ä¹ŸæŽ¥è½¨åòq´äº†åQŒæœ€åŽå‰§æƒ…跟我们老家农村抢房ç‰ëŠ‰›äº‰å®…基地一模一栗÷€‚â€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">闯办公区、抢公章、报警……这åœÞZº‰æƒå¤§æˆå®žåœ¨å¤ªæˆå‰§åŒ–ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">李国庆这般受˜q‡é«˜½{‰æ•™è‚²çš„文化人,应该知道“君子动口不动手”的道理åQŒä½†æœ€¾lˆè¿˜æ˜¯é€‰æ‹©ç”¨æœ€ç›´æŽ¥çš„方式解决问题ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">事实上,我们¾Uµè§‚中国企业的历½E‹ï¼Œž®×ƒ¼šå‘现诸如此类的事件不要太多ã€?/strong></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">一切正如吴晓æ‡L所说的那样——所有前人的å¤Þp¯¯æˆ–许不再重演åQŒä½†æ‰€æœ‰å‘生的悲剧都无一例外有着前ähå¤Þp¯¯çš„ç—•˜qV€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">在企业控制权面前åQŒå“ª½Ž¡ä½ æ˜¯å¤‡å—尊崇的企业å®Óž¼Œ˜q˜æ˜¯è…ÒŽœ‰è¯—书气自华的¾_¾è‹±åQŒéƒ½ä¼šçº·äº‰æ— æ•°ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">2014òqß_¼Œé›·å£«ç…§æ˜Žæ›¾ä¸Šæ¼”“权力的游戏â€?。创始äh吴长江与资方赛富亚洲投资基金合伙人阎ç„Þqˆ†å‘了‹È€çƒˆçš„冲突ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">¾lè¿‡ä¸€¾pÕdˆ—æ·ähˆ˜ä¹‹åŽåQŒå´é•¿æ±Ÿä¸Žæ›¾¾lçš„“盟友”å¯d豪润辄¡š„董事长王冬雷又上演了一场大战ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">最¾lˆï¼ŒçŽ‹å†¬é›·å®£å¸ƒå´é•¿æ±Ÿä¸‰å®—¾|ªï¼Œòq¶å‘公安机关报案ã€?015òqß_¼Œå´é•¿æ±Ÿè¢«æƒ å·žå¸‚公安局正式逮捕åQŒä¸€å®¡è¢«åˆ¤å¤„有期徒刑14òq´ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? title="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103707043880004184.jpg" src="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103707043880004184.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">2016òqß_¼Œâ€œç½‘¿U¦æ€æ¯’”上演了¾l‘架“罗生门”ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">人间蒸发äº?414 天的创始人林宇,出现在大众面前,¿U°å…¬å¸åˆä¼™äh史文勇涉嫌从 2016 òq?11 月到 2017 òq´åº•¾l‘架ä»?13 个多月ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">他表½Cºï¼Œè¢«ç»‘架期é—ß_¼Œè‡ªå·±å—到了非人的折磨。“每天戴着 20 多公斤的手铐åQŒåªæœ‰åœ¨æ¨ªç«–两米的范围内‹zÕdŠ¨åQŒåƈ且拳打脚ít¢ï¼Œç”‰|£ç”µå‡»åQŒæ­»é‡Œé€ƒç”Ÿè¢«åŒ—京市警方解救。â€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? title="再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103707372741001791.jpg" src="http://img.dsb.cn/2020/0427/20200427103707372741001791.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><sub style="margin: 0px; padding: 0px;">林宇</sub></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">史文勇则回应¿U°â€œæž—宇在恩将仇报”。此事目前仍无最¾lˆå®šè®ºã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">无论是夫妻还是伙ä¼ß_¼Œéƒ½å¯èƒ½äؓ了争å¤ÞZ¼ä¸šæŽ§åˆ¶æƒè€Œå¼€æ’•ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">事实上,他们˜q™æ ·çš„做法,从根本意义上来说åQŒå°±æ˜¯å¿½ç•¥äº†ä¼ä¸š¾U çº·é—®é¢˜æ˜¯è¦é åˆ¶åº¦è§£å†³çš„åQŒè€Œä¸æ˜¯é äººã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">他们心中å¯ÒŽƒåŠ›çš„渴望åQŒè®©ä»–们漠视正当½E‹åºåQŒæŠŠè‡ªå·±çš„个人意志加在公司的决策之上åQŒä»Žè€Œåˆ¶é€ å‡ºä¸€èµ¯‚“v¾U·äº‰ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">“这些残暴的‹Æ¢æ„‰åQŒç»ˆž®†ä»¥ŒD‹æš´¾l“局。â€?/strong>内讧会带来什么样的后果,惛_¿…不用我多说了吧ã€?/p> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分äín到QQ½Iºé—´ href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分äín到新‹¹ªå¾®å?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分äín到腾讯微å?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分äínåˆîCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分äín到微ä¿?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分äín刎ͼš","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息åQ?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在百度中搜烦再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏</a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在好搜搜索再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏</a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在有道搜索再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏</a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在搜狗搜索再度开撕!李国庆携四壮汉踢馆当当,上演夺权大戏</a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌™µ„è®?/div> <ul> <li><a href="/news/263781.shtml">½Ž€é˜³ç½‘易联合创æ–îC¸­å¿ƒä‹D行数智大会,探烦新电商经‹¹Žå‘å±?/a></li><li><a href="/news/263779.shtml">?快手完美日记单场1600W+åQŒè¶…¾U§å“ç‰Œæ—¥è§è¯å¿«æ‰‹â€œè¶…能力â€?/a></li><li><a href="/news/263776.shtml">天猫服饰未来一半的增量来自˜q™é‡ŒåQŒä½ å‡†å¤‡å¥½äº†å—?</a></li><li><a href="/news/263774.shtml">老酒回购:˜q™ä¸ªòq´ä†¾çš„张裕可雅白兰地可雅XO白兰åœîC­hå€ÆD¶…百万!</a></li><li><a href="/news/263772.shtml">亚洲首富换ähåQæŒ¤æŽ‰é©¬äº‘,他打½Ž—做印度版淘宝和微信</a></li><li><a href="/news/263768.shtml">李国庆äؓ何够胆公然“夺”章搞政变?</a></li><li><a href="/news/263766.shtml">阉K‡Œå…¥è‚¡çˆ±æ–½å¾øP¼Œ3C数码领域高手林立åQŒå¦‚何破局˜q?点将成关é”?/a></li><li><a href="/news/263764.shtml">蒋凡被除名阿里合伙äh背后åQšè§£å¯†é˜¿é‡Œçš„最高权力中å¿?/a></li><li><a href="/news/263762.shtml">技术“浪漫主义”VS“现实主义”:AlphaGo选择了前者,京东选择äº?/a></li><li><a href="/news/263760.shtml">蒋凡遭除名阿里合伙ähåQæ²¡æœ‰äh可以挑战阉K‡Œä»·å€ÆD§‚åQ?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/3329/549773.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/3329/20200429021208.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/3329/549773.shtml">¾l´ä¿®$)佛山日立½Iø™°ƒç‰¹çº¦¾l´ä¿®æœåŠ¡¾|‘点24ž®æ—¶æŠ¥ä¿®ç”µè¯</a></p></li><li><a href="/product/3329/549772.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/3329/20200429021140.png" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/3329/549772.shtml">¾l´ä¿®$)佛山伊莱克斯½Iø™°ƒç‰¹çº¦¾l´ä¿®æœåŠ¡¾|‘点24ž®æ—¶æŠ¥ä¿®ç”µè¯</a></p></li><li><a href="/product/3329/549771.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/3329/20200429021112.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/3329/549771.shtml">¾l´ä¿®$)佛山志高½Iø™°ƒç‰¹çº¦¾l´ä¿®æœåŠ¡¾|‘点24ž®æ—¶æŠ¥ä¿®ç”µè¯</a></p></li><li><a href="/product/3329/549770.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/3329/20200429021046.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/3329/549770.shtml">¾l´ä¿®$)佛山LG½Iø™°ƒç‰¹çº¦¾l´ä¿®æœåŠ¡¾|‘点24ž®æ—¶æŠ¥ä¿®ç”µè¯</a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/4350/2468625.shtml">华通硅酮灌¾~èƒ¶å•ç»„分自‹¹åã^修补裂缝½Ž€å•æœ‰æ•?/a></li><li><a href="/comnews/4346/2468624.shtml">永磁起重器导¼‚æ€§é‡‘属板件吊˜qæ–¹æ¡?/a></li><li><a href="/comnews/4424/2468623.shtml">‹¹™æ±Ÿå®æ‡Lå†äh²¥é’砂制作¾|åº•é˜²è…åž«å±‚拒绝二次˜q”å·¥</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468622.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥éŸ¶å…³åˆ›å°”特热水器售后中心服务¾l´ä¿®¾|‘点各服务电è¯?/a></li><li><a href="/comnews/2547/2468621.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥éŸ¶å…³æž—内热水器售后中心服务维修网点各服务电话</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468620.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥éŸ¶å…³ä¸‡å–œç‡ƒæ°”灶售后中心服务维修网点各服务电话</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468619.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥éŸ¶å…³˜q…达热水器售后中心服务维修网点各服务电话</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468618.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥éŸ¶å…³ä¸‡å®¶ä¹çƒ­æ°´å™¨å”®åŽä¸­å¿ƒæœåŠ¡¾l´ä¿®¾|‘点各服务电è¯?/a></li><li><a href="/comnews/2547/2468617.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥éŸ¶å…³¾ŸŽçš„热水器售后中心服务维修网点各服务电话</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468616.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥éŸ¶å…³ç«çŽ‹ç‡ƒæ°”灶售后中心服务维修网点各服务电话</a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行æ¦?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/3915/538514.shtml">摊铺æœø™´­ä¹°æŒ‡å?全自动整òqÏxœºå‚æ•° 金尊震动梁品牌直销</a></li><li><a href="/supply/3915/538513.shtml">工地首选的水惔路面抹åã^机æ؜凝土路面收光æœ?/a></li><li><a href="/supply/3915/538512.shtml">混凝土整òqÏxœº 三滚½{’摊铺机 隧道桥面震动梁降价处ç?/a></li><li><a href="/supply/4081/538511.shtml">长期批发电动叉èžR 电动地牛搬运è½?锂电æ±?新品上市</a></li><li><a href="/supply/4081/538510.shtml">òq¿å·žç”µåŠ¨å‰èžR 锂电池搬˜qåœ°ç‰›èžR 货物搬运工具批发</a></li><li><a href="/supply/4081/538509.shtml">电动搬运地牛è½?手动液压搬运è½?1.6å?2.5吨搬˜qå·¥å…?/a></li><li><a href="/supply/5216/538508.shtml">武汉癑֣«ä¾›åº”传感器SCP-400-34-06-EX</a></li><li><a href="/supply/5216/538507.shtml">武汉癑֣«ä¾›åº”传感器SCP-400-34-06-EX</a></li><li><a href="/supply/4350/538506.shtml">云南昭通冷灌缝胶材料推˜q›å…¬è·¯è£‚¾~ä¿®è¡¥å·¥ä½?/a></li><li><a href="/supply/3648/538505.shtml">高炮冲洗雄¡‚®ä¸‰åˆä¸€‹z’水车环卫抑ž®˜å–·é›¾æœº</a></li><li><a href="/supply/3648/538504.shtml">市场火爆的框架摊òqÏxœºä¿®å¤šå®½èµ\面由您定</a></li><li><a href="/supply/3648/538503.shtml">中铁局òq¿æ³›åº”用的压实沥青压路机柴æÑa振动¼„?/a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ï»?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.981017.buzz/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/7.shtml">¾|‘站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/9.shtml">¾pȝ»Ÿå·¥å…·‹¹?/a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/11.shtml">视频分äín</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/14.shtml">òq¿å‘Šè”盟</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/15.shtml">¾|‘站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所æœ?005-2020 <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank">òq¿æœ¾|?/a> 保留所有权åˆ? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICPå¤?1007420å?1 ¾lè¥è®¸å¯è¯ç¼–åøP¼šé™•ICPå¤?1007420å? </div> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.981017.buzz/"><span class="STYLE1">ÍøÂç´òÓã¶Ä²©ÓÎÏ·Ìù°É</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.422092.tw">ÄÚÃɹſì3ºÍÖµ</a> <a href="http://www.319380.tw">Ê®´ó³´¹ÉÈí¼þÅÅÐаñ</a> <a href="http://www.135749.tw">¹óÖÝę́¹ÉƱ·ÖÎöÂÛÎÄ</a> <a href="http://www.282193.tw">ÉϺ£ ¹ÉÖ¸Åä×Ê ÍƼö</a> <a href="http://www.617896.tw">½­Î÷¿ìÈý¿ª½±½á¹û½ñÌìËùÓÐ</a> <a href="http://www.mdhij.com/">369±¬Æ½ÌØƽÂë</a> <a href="http://www.193761.tw">ÆßÐDzʾ«²Ê¼Æ»®</a> <a href="http://www.481311.tw">°ÍÎ÷Èý·Ö²Ê¿ª½±²éѯ</a> <a href="http://www.845120.tw">Âí¶úËûÐÒÔË·Éͧ¹Ù·½¼Æ»®</a> <a href="http://www.hrlmnoo.buzz">ФÃâ·ÑÖÐÌØÍõÖÐÍõ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>