?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 声短视频全|对接第一人_q搜|?/title> <meta name="keywords" content="声短视频全|对接第一人,q搜|信息中? /> <meta name="Description" content="声短视频全|对接第一人,q搜|ؓ您提供魔声短视频全网ҎW一人最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好Q欢q来到广搜网</span> <span class="span_2">[<a href="http://www.981017.buzz/login.html" class="login" style="color:#F53711">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="http://www.981017.buzz/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="http://www.981017.buzz" class="menu-hd" target=_top>我的q搜|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>q搜|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.981017.buzz/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="http://www.981017.buzz">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">|站排名量</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.981017.buzz');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.981017.buzz','q搜|?);">d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.981017.buzz">q搜|?/a> > <a href="/newst7p1.htm" target="_blank">电子商务</a> >声短视频全|对接第一?/div> <div class="zx_wz"> <h3>声短视频全|对接第一?/h3> <p><span>来源Q广搜网  日期Q?020/4/29 17:31:26   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=263785&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div>声短视频全|对接第一?/div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">                                     声短视频引领短视频行业新风口!声短视频APP下蝲</span><br style="box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">国内唯一一家将短视频与游戏、娱乐、商城、新零售紧紧联合的APP。即在2020q?月下旬上Uѝ据?虽然市场上有很多短视频APP,但魔声短视频是唯一l合短视频、直播、游戏、娱乐、商城结合社交新零售的app</span><br style="box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">声短视频是由深圳魔CU科技有限公司研发q运营。魔声短视频q未上线引起各Ҏ资者跃跃欲?最l携手深圳九旭国际科技有限公司Q达成战略合?公司自带的群众基量用户资源外,更多的是在其内容与玩法上的创新?/span><br style="box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">声短视频:</span>http://www.moshengduanshipin.com<div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">声视频Q?nbsp;   </span>http://www.moshengshipin.com</div><div><img src="http://www.981017.buzz/upImg/2020-04-25-232349656.jpg"></div><div class="replace_div" style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; overflow: hidden; height: auto; border: 0px solid red; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 560px;"><font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">声短视频:http://www.moshengduanshipin.com</span></font><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">声视频Q?nbsp;   </span>http://www.moshengshipin.com</div><div><br></div><div><b>你只是突然忘了你q有那么的时间用你坚定的信念善良的心怸攑ּ的奋斗给别h一个惊讶的未来</b></div><div><b><br></b></div></div></div> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分n到QQI间 href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分n到新微?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分n到腾讯微?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分nCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分n到微?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分n刎ͼ","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在百度中搜烦声短视频全|对接第一?/a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在好搜搜索魔声短视频全网ҎW一?/a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.youdao.com/search?q=声短视频全|对接第一? target="_blank">在有道搜索魔声短视频全网ҎW一?/a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在搜狗搜索魔声短视频全网ҎW一?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul> <li><a href="/news/263784.shtml">一晚上才赚23万,董明珠直播失意的背后Q真正的高手Q都懂得放下面子</a></li><li><a href="/news/263782.shtml">“逼宫”俞渝、接当当?才不是李国庆的真实目的!</a></li><li><a href="/news/263780.shtml">当当“玄武门兵变”!李国庆带人抢夺公章,单方宣布俞渝下课…?/a></li><li><a href="/news/263778.shtml">选择l妙优礼大买半,高效的供应链服务减少耗时耗力</a></li><li><a href="/news/263777.shtml">疫情下逆势增长的企业,都有q三大新武器</a></li><li><a href="/news/263775.shtml">?0万hơ在U看直播Q与真爱梦想公益基金会交朋友</a></li><li><a href="/news/263773.shtml">“隐退”的刘强?归来的宿q少q?/a></li><li><a href="/news/263771.shtml">从快递小哥到千亿帝国Q王卫的nQ就是凭借着q?个字</a></li><li><a href="/news/263770.shtml">同样是共享单车,青桔?0亿美元,ofoZ么再也没有拿到融?/a></li><li><a href="/news/263769.shtml">可怕!当黄峥畅谈“新物种”时Q连D|q都说没有看懂!</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/3329/549773.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/3329/20200429021208.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/3329/549773.shtml">l修$)佛山日立I特约l修服务|点24时报修电话</a></p></li><li><a href="/product/3329/549772.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/3329/20200429021140.png" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/3329/549772.shtml">l修$)佛山伊莱克斯I特约l修服务|点24时报修电话</a></p></li><li><a href="/product/3329/549771.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/3329/20200429021112.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/3329/549771.shtml">l修$)佛山志高I特约l修服务|点24时报修电话</a></p></li><li><a href="/product/3329/549770.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/3329/20200429021046.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/3329/549770.shtml">l修$)佛山LGI特约l修服务|点24时报修电话</a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/4350/2468625.shtml">华通硅酮灌~胶单组分自^修补裂缝单有?/a></li><li><a href="/comnews/4346/2468624.shtml">永磁起重器导性金属板件吊q方?/a></li><li><a href="/comnews/4424/2468623.shtml">江宁Lh青砂制作|底防腐垫层拒绝二次q工</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468622.shtml">Ƣ迎q入韶关创尔特热水器售后中心服务l修|点各服务电?/a></li><li><a href="/comnews/2547/2468621.shtml">Ƣ迎q入韶关林内热水器售后中心服务维修网点各服务电话</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468620.shtml">Ƣ迎q入韶关万喜燃气灶售后中心服务维修网点各服务电话</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468619.shtml">Ƣ迎q入韶关q达热水器售后中心服务维修网点各服务电话</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468618.shtml">Ƣ迎q入韶关万家乐热水器售后中心服务l修|点各服务电?/a></li><li><a href="/comnews/2547/2468617.shtml">Ƣ迎q入韶关的热水器售后中心服务维修网点各服务电话</a></li><li><a href="/comnews/2547/2468616.shtml">Ƣ迎q入韶关火王燃气灶售后中心服务维修网点各服务电话</a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/3915/538514.shtml">摊铺买指?全自动整qx参数 金尊震动梁品牌直销</a></li><li><a href="/supply/3915/538513.shtml">工地首选的水惔路面抹^机؜凝土路面收光?/a></li><li><a href="/supply/3915/538512.shtml">混凝土整qx 三滚{摊铺机 隧道桥面震动梁降价处?/a></li><li><a href="/supply/4081/538511.shtml">长期批发电动叉R 电动地牛搬运?锂电?新品上市</a></li><li><a href="/supply/4081/538510.shtml">q州电动叉R 锂电池搬q地牛R 货物搬运工具批发</a></li><li><a href="/supply/4081/538509.shtml">电动搬运地牛?手动液压搬运?1.6?2.5吨搬q工?/a></li><li><a href="/supply/5216/538508.shtml">武汉癑֣供应传感器SCP-400-34-06-EX</a></li><li><a href="/supply/5216/538507.shtml">武汉癑֣供应传感器SCP-400-34-06-EX</a></li><li><a href="/supply/4350/538506.shtml">云南昭通冷灌缝胶材料推q公路裂~修补工?/a></li><li><a href="/supply/3648/538505.shtml">高炮冲洗雄三合一z水车环卫抑喷雾机</a></li><li><a href="/supply/3648/538504.shtml">市场火爆的框架摊qx修多宽\面由您定</a></li><li><a href="/supply/3648/538503.shtml">中铁局q泛应用的压实沥青压路机柴a振动?/a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.981017.buzz/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li><a href="http://www.981017.buzz/about/15.shtml">|站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?005-2020 <a href="http://www.981017.buzz" target="_blank">q搜|?/a> 保留所有权? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICP?1007420?1 l营许可证编P陕ICP?1007420? </div> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.981017.buzz/"><span class="STYLE1">IJϷ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.812381.tw">2011겶˾ɰ汾</a> <a href="http://www.192682.tw">ҺƱ</a> <a href="http://www.742543.tw">ɹſֻ</a> <a href="http://www.543204.tw">㿪</a> <a href="http://www.155807.tw">Ϻ11ѡ5©</a> <a href="http://www.887874.tw">ƱָͶʲԿκ</a> <a href="http://www.192160.tw">տ3</a> <a href="http://www.533204.tw">11ѡ5ʼ</a> <a href="http://www.169085.tw">ʽ11ѡ5ô</a> <a href="http://www.743698.tw">3̬һţ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>